Eczane Denetimleri Hakkında

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine-Eczane Denetimleri Hakkında

 

Bilindiği üzere, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi “Eczanelerle ecza depoları ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur.” hükmündedir.

Bu doğrultuda İlinizde faaliyette bulunan serbest eczanelerde yapılan denetimler ile ilgili olarak; ekte yer alan veri tablosunun doldurulması ve excel tablosu halinde en geç 15/12/2016 tarihine kadar eczane.ruhsat@titck.gov.tr adresine konu bölümüne “İl adı- Denetim verileri” yazılmak suretiyle gönderilmesi gerektiği hususu önemle duyurulur.

Devamını Oku